Alışkanlık ve Refleks ile Müşteri İlişkisi

İnsanların satın alma eylemini gerçekleştirmek için vitrine, mağazaya ve ürüne yönelmesi gerekir. Bu yönelimlerini alışkanlık ve refleksin etkisiyle beraber inceledik.

Alışkanlık

İnsanlar, gün içerisindeki hareketlerinin %40’ ını tekrar düşünmeye gerek kalmadan, alışkanlık olarak gerçekleştirir. Bu şekilde insan beyni de enerji tasarrufunda bulunur. Bu hareketler meydana gelirken irade gücü ve uygulamaya dönük hareketler ortadan kalkar. Örneğin alışveriş merkezine girdiğimizde otomatik olarak , beğendiğimiz ve bir ürün satın alma fikrine olumlu baktığımız mağazalara yöneliriz. Fakat bizi uyaran ve dikkatimizi çeken reklam, afiş, vitrin ve bazı görseller karşısında tamamen tarafsız olamayıp yeni rotalar oluşturabilir, yani ilgimizi çeken başka mağazalara da yönelebiliriz.*

Alışkanlığın bir tanımı; gün içerisindeki hareketlerin tekrarlanarak basmakalıp haline gelmesiyle aynı durumlarla karşılaşınca aynı tepkilerin verilmesidir. Bu otomatik tepki; duygu, düşünce ve davranış alışkanlıklarına dönüşür.

Alışkanlık-refleks ilişkisini anlatan tablo

Hareketin, alışkanlık, refleks ve sıradanlığa dönüşüm tablosu

Sıradanlık

Sıradanlık, ‘çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş iş’  olarak tanımlanmıştır. Aynı olay ile tekrar tekrar karşılaşılması durumunda duyusal tepkiler azalır ve uyarıcı gücünü yitirir.

mavi kabuklu limon
Mavi limon – sıradan olmayan

Donald D. Schroeder alışkanlığı ‘davranışlarımızı, düşüncelerimizi veya duygularımızı yönlendiren ve zamanla da otomatik bir tepki haline dönüşen, sonradan edinilmiş bir taslak’ olarak tanımlamaktadır.

Bilinçaltı, otomatik olarak hareketi tamamlar ve pekiştirilen alışkanlıklar refleks haline dönüşür. Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra onu üzerinden zaman geçse bile aynı şekilde kullanabilmek gibi. Refleks oluşturmada en büyük etkisi olan duyumuz ise koku almadır. Aynı zamanda koku, insanın sahip olduğu duyular arasında ruh halimizi ve davranışlarımızı etkileyen en tetikleyici duyudur.

Buna yönelik olarak sık sık gördüğümüz mağaza vitrinlerinin, bir süre sonra uyarıcı görsel etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz. Aksine, alışılmamış ve farklı tasarımların farklı algılanarak dikkat çektiğini görüyoruz. * 

Farklı renkli küpler, alışılmamış ve dikkat çekici,
Farklılık

Refleks oluşturmada en büyük etkisi olan duyumuz ise koku almadır. Aynı zamanda koku, insanın sahip olduğu duyular arasında ruh halimizi ve davranışlarımızı etkileyen en tetikleyici duyudur. Hareket ise, çevreden gelen tehlikelere karşı kendimizi koruma içgüdüsüne sahip olduğumuz için refleks oluşturur. Böylece sadece duyulardan değil; temelinde sahip olduğumuz bu içgüdüden yararlanarak da istediğimiz noktanın dikkat çekmesi sağlanabilir.*

Gepetto

Hareketin dikkat sistemimizdeki önemini önceki yazımızda anlatmıştık. Bu yazımızda ise insanların refleks haline getirdiği alışkanlıkların nasıl oluştuğundan ve tanımlarından bahsettik. Bir mağaza için en önemli müşteri edinimi stratejilerinin başında önce müşterinin dikkatini çekmek, sonra onu ürünlere yönlendirmek gelir. Bu davranışı müşteride bir alışkanlık haline getirmek ise mağaza için büyük bir avantajdır.


Bir mağaza için en önemli müşteri edinimi stratejilerinin başında önce müşterinin dikkatini çekmek, sonra onu ürünlere yönlendirmek gelir.

Gepetto ile müşterileri istediğiniz ürüne ya da reyona yönlendirmek için hareketin gücünü kullanabilirsiniz. Onu dikkat çeksin istediğiniz ürünü öne çıkaracak şekilde bir hareket ve dekor tasarımıyla çalıştırıp, müşterilerinizde alışkanlık haline gelecek davranışlar yaratmak elinizde.