”Sessiz Satış” Mağaza Atmosferi

Amerikan Pazarlama Birliği, mağaza atmosferini “Tüketicilerin mağaza içinde (bilinçli veya bilinçsiz olarak) yaşadıkları duygusal ve bilişsel durumlar’’ olarak ifade eder. Bu durumu oluşturan uyarıcılar, müşteriyi satın almaya yönlendirecek bir atmosfer yaratır.

Alışveriş Poşetleri
Alışveriş

Mağaza atmosferi, satın alma kararlarını etkilemek amacıyla, çevresel uyarıcılar kullanarak müşterileri manipüle etmek olarak da ifade edilebilir. Fakat mağaza atmosferi yalnızca mağaza içinde oluşmaz. Müşteri mağazaya girmeden önce mağazanın dış tasarımı ve vitrin düzenlemesiyle de bilinçaltında bir fikir oluşturur. Müşterilerin tam anlamıyla ürünü denemeden veya fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmadan önce mağaza hakkında ilk yargılarının oluşması mağaza atmosferi ile sağlanmaktadır.

İpler
Düşünce Oluşumu

Başka bir açıdan yaklaşacak olursak, atmosferin duyular yoluyla algılandığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda kullanılan müzik, koku, renk, ışık ve hareket gibi uyarıcıların tüketicilerde canlılık, güven, mutluluk duyguları yaratarak mağazada geçen süreyi uzatabilmenin yanı sıra satın alma isteğini de kamçıladığı bilinmektedir.*

Pazardaki rekabet açısından düşünecek olursak, mağazaların ön plana çıkması için dikkat çekmesi gerekir.

Dolap
Ön Plana Çıkma

Mağaza hakkında bir fikir sahibi olmayan tüketici öncelikle mağazanın dışı görünüşü ve vitrin ile karşılaşacaktır. Bu şekilde mağaza, tüketicinin zihninde bir yer oluşturur. Bilinçlenmiş tüketici günümüzde mağaza içinde farklılık ve zevk verici alışveriş deneyimleri yaratmaya yönelik düzen aramaktadır.